Comunicat de presă

12.09.2017

ACŢIUNE DE INFORMARE CU OCAZIA ÎNCEPERII DERULĂRII PROIECTULUI

S.C. CATTUS S.R.L. anunţă publicul interesat despre începerea implementării proiectului „REALIZAREA UNUI SISTEM DE DERMATO-MICROSCOPIE CU SOFTWARE DE RECUNOAŞTERE A LEZIUNILOR CUTANATE DE TIP MELANOM MALIGN ŞI PREMALIGN”, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Obiectiv specific 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere având valoarea totală de 3.118.119,72 lei din care finanțarea primită este de 1.616.221,15 lei.

Obiectivele principale ale proiectului sunt creșterea capacității de cercetare-dezvoltare-inovare a firmei S.C. CATTUS S.R.L., dezvoltarea de servicii medicale prin integrarea pe piață a unui sistem de diagnosticare performant, dezvoltarea telemedicinii precum și a legăturilor în cadrul clusterului prin promovarea rezultatelor cercetării și a produsului obținut în vederea dezvoltării altor produse similare în domeniul medicinii împreună cu ceilalți membri.

Activităţile proiectului vor avea o durată de 36 de luni începând cu data de 03.08.2017 și vizează o etapă de cercetare clinică în domeniul dermatologic urmată de realizarea software-ului și hardware-ului necesar pentru diagnosticare. Se vor atinge astfel obiectivele specifice din Strategia Națională de Cercetare și Dezvoltare: susținerea specializării inteligente și asigurarea până în 2020 a masei critice de cercetători. 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact:

S.C. CATTUS S.R.L. 

Str. Gheorghe Doja nr. 177

540210 Tîrgu Mureș, România

E-mail: office@cattus-medical.ro

Tel: 0724-044.076

Persoană de contact: Dr. Budai Alexandru, CEO manager